BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Farklı Yatırım’ın kuruluş vizyonu sektöründe Türkiye’de ve dünyada plastik kart sektöründe ve bu sektöre ilişkin teknolojilerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesine lider bir kuruluş haline gelmektir.
Bu vizyonun gerçekleştirilmesinde, ürün ve hizmet kalitesi kadar, bu ürünlerin gerçekleştirilmesindeki güvenlik koşulları da şüphesiz çok büyük önem taşımaktadır.
Firmamıza teslim edilen ve firmamız tarafından üretilen bilgi ve verilerin; müşterilerimizin, yasaların ve sertifikalandırma firmalarımızın belirlediği kurallar doğrultusunda; doğru şartlarda, doğru kişiler tarafından, doğru zamanda kullanılması, muhafaza edilmesi, taşınması ve imha edilmesini; bu konuda Türkiye ve dünya çapında örnek olarak gösterilen bir kuruluş olmayı taahhüt etmekteyiz.
Bu nedenle fiziksel ve bilgi güvenliği,  Farklı Yatırım’ ın, üretimi gerçekleştirdiği fiziksel ortamında, süreçlerinde, kullandığı teknolojilerde ve insan kaynaklarında vazgeçilmez bir koşuludur.

Bilgi akışının ve paylaşımının çok hızlı ve kolay olduğu günümüz şartlarında bilgi ve verileri güvenli kullanmak ve saklamak Farklı Yatırım’ın üst yönetiminden başlayarak tüm kademelerdeki çalışanların temel sorumluluklarından biridir. 
Bu sorumlulukların istisnasız tüm çalışanlarımız tarafından yerine getirilebilmesi için Güvenlik Kılavuzu hazırlanmış ve işe ilk girişlerinden itibaren tüm çalışanlarımıza verilmiştir.

Güvenlik Kılavuzu içerisinde tanımlanmış olan kurallar, tabi olunan güvenlik standartlarının gereklilikleri olduğu için yoruma veya esnekliğe, istisnalara açık değildir. 
Şirketimizde kablosuz internet erişimi kesinlikle yasaktır (Wireless)
Farklı Yatırım fiziksel güvenliği için Güvenlik El Kitabı “ Fiziksel Güvenlik “ ve Mastercard / Visa Logical standartları için Güvenliği El Kitabı “Mantıksal Güvenlik” ve ISO 27001 BGYS içinde Bilgi Güvenliği El Kitabı – ISO 27001 ve LS-017 Uygulanabilirlik Bildirgesi hazırlanmıştır.

Tüm El Kitapları hazırlanırken LS-013 numaralı “Uymayı Taahhüt Ettiğimiz Yasal Mevzuatlar Listesi ” nde belirtilmekte olan yasal şartlar da göz önünde bulundurulmuş ve bu yasalara uyum taahhüt edilmektedir. 

Farklı Yatırım hem müşterilerine, hem çalışanlarına, hem 3. taraflara karşı üstlendiği sorumluluğun bilincindedir ve bu doğrultuda hareket etmektedir.

Farklı Yatırım ‘ın Bilgi Güvenliği risk analizi değerlendirmesi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterlerine göre yapılarak riskler, belirlenip kontrol altında tutulmaktadır.

Farklı Yatırım çalışanlarının firmanın Güvenlik Politikasına uygun ve gereken ehemmiyeti göstererek hareket etmesini bekliyoruz. Çalıştıkları bölüm ve sorumlu oldukları görevleri ile ilgili bilgilere ve verilere ulaşmaya çalışan, bilgi ve verileri tehlikeye atan kişiler hakkında disiplin soruşturması ve cezai yaptırımlar uygulanmak durumunda kalınacağını da unutmamanızı rica ediyoruz.