KALİTE POLİTİKAMIZ

FARKLI YATIRIM İNŞAAT A.Ş nde yürütülen her türlü plastik ve akıllı kart üretimi ve hizmetlerinin sunulması, bu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapının sağlanması, ürünlerin pazarlanması ve sunulması vb. plastik ve akıllı kart faaliyetleri  kapsamında çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile çevreyi korumayı temel felsefesi kabul eder. Bu doğrultuda çalışanlarına daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, meydana gelebilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefleri olarak benimser.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bu amaçla Şirketimiz;

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi  Kalite Yönetim Sistemi,    Entegre Yönetim Sistemi Yönetim Sistemi, OHSAS İSO 45001 : 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2004 Müşteri Şikayetleri Yönetimi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi standartlarına bağlı olarak;

 • Plastik ve Akıllı kart sektöründe ulusal ve uluslar arası yasal mevzuatlara ve standartlara uygun üretim gerçekleştirmek,
 • Sürekli gelişen müşteri beklentilerini en etkin şekilde karşılayan yaratıcı çözümleri uygun maliyetler ile sunmak,
 • Hizmet kalitesini yükselterek müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Müşteri ve sunulan hizmetlere odaklanmış bir işletme yaklaşımı oluşturmak,
 • Çözüm ortakları ile sağlıklı iletişim kurmak ve ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını sağlamak,
 • Kurumsal bilgi oluşturulması için çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı, takım çalışmasına önem veren, bireysel ve grup başarılarının teşvik edilmesini sağlayan bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanların, Şirketin iş sonuçlarına katkılarını görmelerini sağlayan, kendilerinden hangi yetkinliklerin beklendiğini aktaran ve kişisel gelişimi destekleyen bir performans yönetimi sistemi uygulamak,
 • Ürettiği ürünün kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının memnuniyetini sağlamak,
 • Hizmet sunulan her alanda standart bir performans seviyesi elde edilebilmesi için işleyişi süreç bazlı oluşturmak ve entegre etmek,
 • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir Şirket olma yolunda teknolojik altyapıyı ve sistem entegrasyonunu geliştirmek,
 • Müşterilerimizin şikayetlerini, istek ve önerilerini kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre adil, tarafsız bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde değerlendirmek,
 • Müşteri başvuru ve şikayetlerini mümkün olan en hızlı şekilde çözerek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konuları ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Önleyici yaklaşım doğrultusunda çalışanların katılımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularındaki tüm riskleri ve etkileri değerlendirmeyi ve gerekli tedbirleri almayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemleri geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan önemli çevresel etkileri kontrol etmeyi, azaltmayı veya ortadan kaldırmayı,
 • Güvenlik kültürünü, risk algılamasını ve çevre bilincini geliştirmek için Şirketimiz için ve/veya Şirketimiz adına eğitim faaliyetlerini planlamayı ve sürdürmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre performansını iyileştirmeyi taahhüt ederiz